Data aktualizacji: 2023-03-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna im. Ireny Sendlerowej w Carmel
- w języku lokalnym *Irena Sendler Polish Community School
Miejscowość *Carmel, New York
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1 Doherty Drive

 

 

Kod pocztowy*

10512

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +001 914 4337146Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): joannapilarska@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Pilarska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Pilarska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest prowadzona przez Radę Rodziców, w skład której wchodzą rodzice uczniów.

Dyrektor Pedagogiczny - Joanna Pilarska

Polish Community School of Mahopac

Po Box 33

Mahopac, NY 10541


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

. W murach naszej szkoły dzieci uczą się podstaw języka, kultury, obyczajów, historii, geografii i literatury polskiej. Głównym celem szkoły jest wysoki poziom nauczania oraz wychowanie dzieci w duchu umiłowania naszej ojczyzny. Poprzez przekazywaną wiedzę chcemy, aby byli dumni ze swojego pochodzenia, a w dorosłym życiu, aby stali się ambasadorami polskiej kultury i naszej bogatej, polskiej tradycji. Szkoła jest również miejscem nawiązywania nowych przyjaźni            w środowisku polonijnym.

Szkoła utrzymuje się z opłat, jakie wnoszą rodzice i z organizowanych sezonowo imprez środowiskowych. Polska Szkoła Społeczna im. Ireny Sendlerowej jest organizacją społeczną nie przynoszącą żadnych dochodów.

W roku 2005 szkoła została zarejestrowana w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Dzięki współpracy nasi nauczyciele mają możliwość dokształcania się poprzez m.in. udział w zjazdach i warsztatach   metodycznych, a dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez Centralę.

Dzieci zawsze gotowe i pełne entuzjazmu uczestniczą w uroczystych akademiach poświęconych tradycyjnym, polskim świętom t.j. Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległści, rocznica śmierci Jana Pawła II, Dzień Matki i Ojca itd. Wydarzenia, które na stałe wpisały się do kalendarza szkolnego to: Jasełka, połączone  z programem świątecznym przygotowanym przaz uczniów, prezentujących nabyte przez nich talenty i umiejętności, bal maskowy, coroczne, atrakcyjne wycieczki na zakończenie roku szkolnego. 

Szkoła dzięki wspaniałej pracy nauczycieli, rodziców oraz ludzi dobrej woli prowadzi prężną działalność, dzięki której dzieci z polskich rodzin mają szansę poznać i pokochać język i kraj swoich rodziców i dziadków.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1970
              - 2019/2070
              - 2020/2160
              - 2021/2269
              - 2022/2370

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy ukończenia zerówki oraz świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---