Data aktualizacji: 2010-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Comodoro Rivadavia
- w języku lokalnym *Escuela del Idioma y Cultura Polaca en Comodoro Rivadavia
Miejscowość *Comodoro Rivadavia
Kraj *

Argentyna

Ulica, nr domu*Huergo 831

 

 

Kod pocztowy*

9000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Patagonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0054 297 4060831Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): inespola@gmail.commmm

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polskie "Dom Polski" Comodoro Rivadavia
c/Huergo 831
C.P.9000 Comodoro Rivadavia
Prov.de Chubut

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
W szkole, w pierwszym półroczu jej funkcjonowania pojawiło sie ponad 50 uczniów. Ostateczna liczba uczniów, która dotarła do końca kursu, to 34 osoby, które zdały końcowy egzamin w formie pisemnej i ustnej. W lekcjach indywidualnych uczestniczyły 2 osoby.
Obok lekcji języka polskiego, szkoła prowadziła następujące warsztaty, zajęcia:
- kurs z zakresu wiedzy o polskich tańcach folklorystycznych dla grupy 17 osobowej młodzieży tworzącej Zespół Polskich Tańców Folklorystycznych działających przy Stowarzyszeniu "Dom Polski"
- warsztaty kina polskiego
- profesjonalny kurs kuchni polskiej
- warsztaty z zakresu polskiej sztuki ludowej: wycinanki
- prelekcje, pogadanki w lokalnych szkołach na temat polskiej kultury, historii

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
http://w3.comodoro.gov.ar

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom uczestnicwa w kursie w przypadku, gdy uczeń nie zda końcowego egzaminu, a jego frekfwncja w kursie wynosila powyżej 75%
oraz Certyfikat ukończenia kursu i zdania egzaminuCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dotychczas był to CODN

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---