Data aktualizacji: 2020-12-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Laois International School Ltd.
- w języku lokalnym *Laois International School Ltd.
Miejscowość *Portlaoise
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Towerhill. Church Street

 

 

Kod pocztowy*

co. Laois

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3538688008; +353879547031; +353871526792Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): schoollaois@hotmail.com; eec13@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Cala

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Cala Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Laois International School Ltd.
Towerhill, Church Street
Portlaoise
Co. Laois

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Jesteśmy szkołą obejmującą swym zasięgiem środkową część Irlandii. W naszej szkole prowadzimy zajęcia edukacyjne w ramach uzupełniającego programu nauczania wg następującego planu nauczania:
1. Grupa 2 - 5l - wybrane zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2. Grupa 6l - wybrane zagadnienia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
3. Klasa 1 - wybrane elementy podstawy programowej kształcenia zintegrowanego
4. Klasa 2 - wybrane elementy podstawy programowej kształcenia zintegrowanego
5. Klasa 3 - wybrane elementy podstawy programowej kształcenia zintegrowanego
6. Klasa 4 - j. polski, historia Polski
7. Klasa 5 - j. polski, historia Polski, geografia Polski
8. Klasa 6 - j. polski, historia Polski
9. Klasy gimnazjalne i licealne - j. polski, historia Polski, geografia Polski, WOS
10. Klasa maturalna - przygotowanie do matury z j. polskiego jako obcego
11. Dorośli - nauka j. polskiego obcokrajowców, nauka j. angielskiego

Dyrektor szkoły - Ewa Cała
Dyrektor ds administracyjnych - Piotr Trela
Nauczyciele:
1. Ewa Cała - wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane, j. polski jako obcy i informacja naukowa
2. Małgorzata Kosmecka - wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane, j. polski jako obcy i muzyka
3. Karolina Streit -kształcenie zintegrowane, język polski jako obcy, nauka gry na pianinie i matematyki
4. Marta Brzozowska - wychowanie przedszkolne
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w systemie dziennym (przedszkole) i wieczorowym (Szkoła Polska)oraz w sobotę (Kilkenny).

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Portlaoise jest głównym miastem środkowej Irlandii. Kilkenny zaś miastem południowo-wschodnim. Miejscowa Polonia to przede wszystkim młode małżeństwa z małymi dziećmi.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1965
              - 2019/2048
              - 2020/2140
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Poczatek roku szkolnego - pierwszy poniedzialek wrzesnia

Koniec roku szkolnego - ostatni piatek czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie i absolwenci Szkoły Polskiej otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków
i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Laois International School Ltd. jest zarejestrowaną działalnością gospodarczą na terenie Irlandii.
Nauczyciele są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zgodnie z obowiązującym prawem irlandzkim.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---