Data aktualizacji: 2021-03-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w RFN - Punkt Szkolny Wuppertal
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale f. Schul- und Bildungswesen in BRD
Miejscowość *Wuppertal
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Bernhard Letterhausstr. 11

 

 

Kod pocztowy*

42275

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 202 29543789Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lucy-kopiczynski@gmx.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Kopiczynski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Kopiczynski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w RFN - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Mönchengladbach

Rok powstania szkoły.*
1984
Krótki opis szkoły *

Szkoła PMSz funkcjonuje w pomieszczeniach Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertal - Barmen.

Dzięki księżom Chrystusowcom i ich opiece korzystamy z pomieszczeń i sprzętu Misji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1963
              - 2019/2068
              - 2020/2122
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Drugi tydzień po zakończeniu ferii letnich

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie uczestnictwa z oceną osiągnięć.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---