Data aktualizacji: 2012-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Loughborough
- w języku lokalnym *
Miejscowość *Loughborough
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*True Lovers Walk off Wiliam Street

 

 

Kod pocztowy*

LE11 3DB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7928727115Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola.uk@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
0
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Loughborough mieści się w budynku Polish Community Centre / Klubu Polskiego niedaleko centrum miasta. Dzieci w wieku 4 – 14 lat, podzielone na 4 grupy, uczą się tu języka polskiego z elementami historii i geografii, poznają polskie tradycje, zwyczaje oraz kulturę. Wszystko to w oparciu o podręczniki opracowane specjalnie dla szkół polonijnych autorstwa M. Pawlusiewicz i materiały dodatkowe przygotowywane przez nauczycieli. Naszym głównym wyzwaniem jest stworzenie szkoły polskiej, dla której dzieci chętnie zrezygnują z innych atrakcyjnych i kuszących zajęć sobotnich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Loughborough to blisko 60 tysięczne miasto w hrabstwie Leicestershire w Środkowej Anglii. Mieści się tu Loughborough University, słynący ze swego olimpijskiego zaplecza sportowego. Polskim miastem partnerskim Loughborough jest Zamość.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa zakończenia nauki w danym roku szkolnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
W szkole pracują nauczyciele - wolontariusze.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---