Data aktualizacji: 2022-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech z.T.
- w języku lokalnym *Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland.e.V.
Miejscowość *Rösrath koło Kolonii
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Scharrnebroicherstr. 69a

 

 

Kod pocztowy*

51503

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +491736852931Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Barejko-Knops@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Liliana Barejko-Knops

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Liliana Barejko-Knops Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zwiäazek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogow w Niemczech zT. Scharrenbroicher Str. 69a 51503 Rösrath

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Zwiazek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech działający w 6 krajach federacyjnych zrzesza około 80 nauczycieli uczacych

1.w szkolach powszechnych

2.   w szkolach społecznych

3.  w szkołach powszechnych i jednocześnie w szkołach  społecznych

5  w szkolach powszechnych i  jednocześnie przy PMK.

 Dzięki dzialalności Zwiazku wielu nauczycieli pracujacych społecznie uzyskalo oficjalne miejsce pracy. Protesty Zwiazku zapobiegly redukcji etatow nauczycieli w Polnocnej Westfalii ( Bochum, Frechen,Bergheim, Erftstadt, Kolonii) oraz w Saksonii Dolnej. Zwiazek organizuje dwa razy do roku dwudniowe szkolenia dla nauczycieli, kongresy, wyjazdy studyjne do Polski dla uczniów i nauczycieli oraz liczne imprezy szkolne. Celem nadrzędnym Związku jest promocja nauki języka polskiego jako ojczystego, historii, geografii  oraz promocja polskiej kultury i polskich tradycji. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
zróżnicowane

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/217500
              - 2021/227499

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek : sierpień/ wrzesień

koniec czerwiec/ lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

1)zaświadczenia  uczestniczeniu na lekcje -ocena umieszczan jest na świadectwie niemieckim

2)zaświadczenia o zdanym egzaminie w klasie 10Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

1) w punktach szkół publicznych-  lokalne władze oświatowe

2) w punktach szkół społecznych - koordynatorki poszczególnych punktów Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---