Data aktualizacji: 2021-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. Ks. J. Popiełuszki
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Derby, CT
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*75 Derby Ave

 

 

Kod pocztowy*

06418

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-203-675-2092Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wjusinska@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wioletta Jusińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Zawojski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ PSS im.Bł.Ks.J.Popiełuszki w Derby, CT

Rok powstania szkoły.*
1986
Krótki opis szkoły *

Nauka w PSS Derby odbywa się w piątki (klasy licealne i polsko-angielska) i soboty.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19139
              - 2019/20158
              - 2020/21147

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę i trzeci piątek września i kończą w trzecią sobotę i trzeci piątek  maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na okres roczny

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---