Data aktualizacji: 2017-07-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Jagiellonow, Inc.,
- w języku lokalnym *Polish School of Jagiellonians, Inc.,
Miejscowość *Passaic, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*170 Paulison Ave

 

 

Kod pocztowy*

07055

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-973-335-2783Faks (z numerem kierunkowym kraju) 1-973-335-2783

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ajachna@msn.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola Jagiellonow, Inc Adres korespondencyjny: Polish School of Jagiellonians Inc., c/o A. Jachna 7 Linda Street Parsippany NJ 07054 USA

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Zajecia od godziny 9 rano do 13:30 Uczniowie od przedszkola mlodszego w wieku 3.5 latek do klasy maturalnej- trzy letnie liceum do klasy XI.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa opracowane przez Centrale Szkol Polskich w Nowym Jorku

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---