Data aktualizacji: 2018-10-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Blackpool
- w języku lokalnym *Polish School in Blackpool
Miejscowość *Blackpool
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bathurst Avenue

 

 

Kod pocztowy*

FY3 7RW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7926258084; +44 7923124596Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mpf.urban@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

marta.urban24

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Urban

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Urban Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola w Blackpool dziala pod patronatem Macierzy Polskiej Zagranica w Londynie

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Polska Szkola w Blackpool powstala dzieki wspolpracy ze Szkola w Lancaster.
Dyrektor Szkoly: Marta Urban
Wicedyrektor: Janusz Kryca
Wicedyrektor: Grzegorz Pajor
Nauczyciele:
Marta Urban, Iwona Sowka, Grzegorz Pajor, Janusz Kryca, Daniela Tyliszczak, Katarzyna Klimkiewicz, Katarzyna Strzelecka, Anna Morgan, Anna Piekna
Asystenci:
Anna Kania, Mateusz Durakiewicz
Administracja i finanse:
Wioletta Iwaszkiewicz-Kryca
Zajecia odbywaja sie w soboty dla dzieci w wieku od trzeciego do pietnastego roku zycia.
Zajecia prowadzone sa z zakresu jezyka polskiego, historii oraz geografii Polski, kultury i tradycji Polski. Odbywaja sie na terenie The Grange przy Bathurst Avenue w Blackpool.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowosc Blackpool- Lancashire, polnocno-zachodnie wybrzeze Anglii ( w bliskiej odleglosci Manchester oraz Liverpool).
Duza grupa lokalnej spolecznosci polskiej, zarowno starsza emigracja( podczas wojny Blackpool bylo centrala polskich pilotow) jak rowniez naplywajaca od kilku lat fala kolejnej emigracji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1947
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczecie w pierwsza sobote wrzesnia, zakonczenie w przedostatnia sobote czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia klasy, szkoly.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wszyscy nauczyciele pracuja na zasadach wolontariatu, podpisane zostaly Umowy Wolontariusza. Nauczyciele zatrudniani sa przez dyrektora szkoly po analizie dokumentow, rozmowie kwalifikacyjnej oraz sprawdzeniu referencji.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---