Data aktualizacji: 2020-10-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła na Balham im. Tomasza Arciszewskiego prowadzona przez Polskie Towarzystwo Przyjaciol Dzieci i Mlodziezy
- w języku lokalnym *The Association of the Friends of Polish Children
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*50, Nightingale Lane

 

 

Kod pocztowy*

SW12 8TE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

London
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 208673 4177Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0044 208673 4177

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Tomasz50@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Towarzystwo Przyjaciol Dzieci i Mlodziezy


Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *
Budynek szkoly jest siedziba Towarzystwa i szkoly sobotniej. W szkole uczy sie jezyka polskiego, elementow historii i geografii, regul gramatycznych i ortografii, literatury polskiej. Naucza sie takze religii i spiewu.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna spolecznosc polska gromadzi sie regularnie przy kosciele Chrystusa Krola, w dzielnicy Balham.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19181
              - 2019/20220
              - 2020/21205

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa szkoly na zakonczenie roku szkolnego, oraz uczniowie otrzymuja swiadectwa zdanych egzaminow w systemie angielskim.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Towarzystwo Przyjaciol Dzieci i Mlodziezy zatrudnia nauczycieli.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---