Data aktualizacji: 2020-09-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika przy St.Pio of Pietrelcina Elementary School w Mississauga
- w języku lokalnym *International Language Program- Polish
Miejscowość *Mississauga -Ontario
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*4765 Huron Heights Dr.

 

 

Kod pocztowy*

L4Z 4G9

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-905 -361-1327 { w soboty roku szkolnego od 9:00- 12:30 czasu lokalnego.Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gadomasia@gmail.com (nauczyciel)

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Gadomski Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
The Dufferin-Peel Catholic District School Board International Language Program-Polish 40 Matheson Boulevard West Mississauga Ontario L5C-4E4 Canada (Katolicki Wydział Oświaty)

Rok powstania szkoły.*
1972
Krótki opis szkoły *
Od wielu lat szkołą kierowała ta sama dyrektor wraz z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną ze stażem nauczania w Polsce i w Kanadzie.Dzięki temu szkoła z roku na rok rozwija się i przybywa w niej uczniów.Obecnie uczy się w niej ponad 500 uczniów.Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły ,włączają się do organizawania przedstawień ,koncertów, uczestniczą we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę oraz inne organizacje polonijne jak: Fundacja im.Wł.Reymonta w Kanadzie (konkurs recytatorski),Fundacja im. A Mickiewicza (konkurs pisemny),czy inne konkursy organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie .Uczniowie korzystają z podręczników wydanych w Polsce , w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Mississaugamiasto w południowym Ontario, części Golden Horseshoe oraz metropolii Toronto (GTA - Greater Toronto Area). Nazwa Mississauga pochodzi od nazwy plemienia Indiańskiego niegdyś zamieszkującego obecne tereny miasta. Mississauga graniczy od wschodu z Toronto, od północy z Brampton, od zachodu z Oakville i Milton. Południową granicę miasta tworzy wybrzeże jeziora Ontario. Mississauga jest szóstym co do wielkości miastem Kanady. Mississauga jest miastem młodym (prawa miejskie otrzymała w 1974), lecz najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem miejskim w Kanadzie. W latach 19912004 ludność miasta rosła w tempie średnio 4% rocznie. W Mississauga mieszka duża liczba Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, większość z emigracji końca XX wieku. Nieoficjalnie ocenia się, że 33% mieszkańców miasta mówi po polsku. Choć często Mississauga traktowana jest jako przedmieścia i "sypialnia" Toronto, ma ona olbrzymią bazę przemysłowa, opartą głównie na niewielkich przedsiębiorstwach, z których wiele działa na rynku wysokich technologii. Motto miasta: "Duma z naszej przeszłości, Wiara w naszą przyszłość" (Pride in our past, Faith in our future)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19480
              - 2019/20500
              - 2020/21450

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zaczynają   się w połowie września i kończą  na początku czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy i świadectwa ukończenia klasy w jezyku polskim oraz certyfikaty w języku angielskim informujące o ukończeniu International Language Program.Dodatkowo jeszcze uczniowie otrzymują dyplomy za wzorową naukę , aktywność, za specjalne osiągniecia w konkursach szkolnych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Katolicki Wydział Oświaty zatrudnia nauczycieli na zasadach obowiązujących w tutejszym systemie zatrudniania.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: