Data aktualizacji: 2021-03-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Bałtycki Uniwersytet Federalny im.I.Kanta (Instytut Nauk Humanistycznych)
- w języku lokalnym *Балтийский федеральный университет им. И.Канта (кафедра славяно-русской филологии)
Miejscowość *Kaliningrad
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*ul. Czernyszewskiego 56a

 

 

Kod pocztowy*

236000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Obwód Kaliningradzki, Rosja
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79052410023Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): more_ru@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта Институт гуманитарных наук Кафедра славяно-русской филологии (каб. 21) ул. Чернышевского 56а 236000 Калининград Rosja

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Polonistyka Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.I.Kanta w Kaliningradzie jest jedyną placówką, która kształci nauczycieli języka polskiego w obwodzie kaliningradzkim. Nasi absolwenci pracują jako nauczyciele języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i średnich, w technikach i koledżach, w prywatnych szkołach językowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami polonijnymi naszego regionu: często nasi studenci zaczynają swoją pracę zawodową, prowadząc zajęcia dla Polonii. Jednym z celów działalności naszej polonistyki jest promowanie kultury polskiej przez organizowanie imprez kulturalnych dla wszystkich zainteresowanych kulturą i językiem polskim oraz informowanie nauczycieli j.p. naszego regionu o możliwościach udziału w konkursach, szkoleniach itp. a także innych formach współpracy z Polską.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2045
              - 2020/2143
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia studiów wyższych

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---