Data aktualizacji: 2019-09-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Adama Mickiewicza
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Leyton - London
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. Joseph's Catholic Infants School, Marsh Lane

 

 

Kod pocztowy*

E10 7BL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7735364796 +44 7958783477Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolasobotnia@wp.pl graza64@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grażyna Szczepaniak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Suliga Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola jest zarejestrowana przez Polska Macierz Szkolna w Londynie.

Adres : St. Joseph's Catholic Infant School, Marsch Lane , E10 7BL  London, Leyton


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Zajecia w szkole odbywaja sie w soboty od 9.30 do 12:45 , kołka zainteresowań do godziny 14:00. W szkole nauczane sa nastepujace przedmioty: jezyk polski, historia, przygotowania do komunii św. . Szkoła organizuje rowniez zajecia dodatkowe takie jak: kolko historyczne i zajecia artystyczne. Do szkoly uczeszcza około 203  uczniow w wieku 5  do 17 lat.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W rejonie  , w ktorej znajduje sie szkoła mieszka duża społeczność polska.  Wiele polskich dzieci wciaz czeka na miejsce w sobotnich szkolach we wschodnim Londynie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19215
              - 2019/20203
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu około dziesiatego września a konczą na początku lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa na zakonczenie roku szkolnego zatwierdzone przez Polska Macierz Szkolna w Londynie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoły zatrudnia nauczycieli , którzy otrzymuja wynagrodzenie za wykonywana pracę.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---