Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Maksymiliana Kolbe w Luton i Dunstable
- w języku lokalnym *Polish Community School in Luton and Dunstable
Miejscowość *Luton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*c/o Downside Junior School, Chaul End Lane

 

 

Kod pocztowy*

LU4 8EZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7948 103 594Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaluton@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marian Biskupski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Grabska-Moyle Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w Londynie, 238 King Street, W6 ORF London.


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła w Luton i Dunstable jest szkołą sobotnią, w której dzieci i młodzież uczą się polskiego, polskiej historii, religii oraz poznają polską kulturę. Jesteśmy szkołą, w której nie tylko poznajemy, ale i tworzymy polską kulturę na Obczyźnie. Recytujemy i malujemy w konkursach, robimy wywiady i rejestrujemy to, co staje się historią, śpiewamy i tańczymy, wystawiamy sztuki, gramy w netball i piłkę nożną, jeździmy na wycieczki, no i do tego chodzimy do szkoły w soboty. W szkole jest ponad 250 uczniów, 12 klas, 18 nauczycieli, 12 asystentów (również byłych uczniów!), oraz liczne i prężnie działające grono rodziców skupionych w Kole Przyjaciół Polskiej Szkoły. Sobotnie lekcje odbywają się w Downside Primary School w Luton a wiele szkolnych wydarzeń i uroczystości ma miejsce na terenie polskiej parafii w Dunstable. Jesteśmy zwykłą szkołą, w której trzeba odrabiać lekcje i pisać wypracowania, ale jesteśmy też niezwykłym miejscem, w którym znajduje się przyjaciół wśród młodszych i starszych i które daje radość z bycia Polakiem!
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Luton, Bedfordshire

Lotnisko: London Luton Airport

Liczba mieszkańców: około 200,000Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19432
              - 2019/20442
              - 2020/21320
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek września - początek lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje świadectwa opisowe Polskiej Szkoły Sobotniej. Uczniowie przystępujący do angielskich egzaminów GCSE i A Level z języka polskiego otrzymują certyfikaty od angielskich władz edukacyjnych.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły na podstawie CV, podania, rozmowy i obserwacji lekcji.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--