Data aktualizacji: 2020-10-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej w Ridgewood
- w języku lokalnym *St. Matthias Polish School of St. Jadwiga
Miejscowość *Ridgewood
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*58-15 Catalpa Ave.

 

 

Kod pocztowy*

11385, NY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 718-801-2023Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ps.sw.jadwiga@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Starzec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

j/w Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkola im. Sw. Jadwigi Krolowej jest skupiona przy Parafii St. Matthias w Ridgewood (5815 Catalpa Ave., Ridgewood, Ny 11385)

Szkola nalezy do organizacji do Centrali Polskich Szkol Doksztalcajacych w Nowym Jorku.


 


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej w Ridgewood prowadzi zajęcia w soboty szkolne od 10:00 do 14:00. Obecnie 290 uczniów uczy się w 17 oddziałach klasowych - od klasy 0 do 11 w wieku od 5-18 lat. Na zajęciach uczniowie poznają język polski, historię, geografię, religię, kulturę i tradycję polską. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne (artystyczne) od 2:00 do 3:00 - taniec, plastyka.

Szkoła przygotowuje dzieci w języku polskim do przyjęcia sakramentów świętych: Spowiedzi i Komunii Świętej.  Po ukończeniu klasy 8-mej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu Polish LOTE, który daje im dodatkowe kredyty w High School. Dla uczniów pragnących pogłębić wiedzę z języka polskiego w 2011 powstało trzyletnie liceum. Przygotowuje uczniów do matury oraz do Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego.

W szkole odbywa się wiele konkursów, akademii, ciekawych spotkań.  Działający sprawnie Komitet Rodzicielski pomaga w zorganizowaniu ważnych uroczystości szkolnych tj.: wigilia, mikołajki, bal karnawałowy, dzień dziecka. W szkole wydawana jest „Gazetka szkolna”. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19310
              - 2019/20291
              - 2020/21190

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą lub drugą sobotę września i kończą w pierwszą lub drugą sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje uczniom świadectwa na zakończenia roku szkolnego i po ukończeniu szkoły wydane przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w NY.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Wywiad z dyrektorem.

Szkola zatrudnia nauczycieli z wyzszym wyksztalceniem pedagogicznym po kierunkch: pedagigika wczesnoszkolna, polonistyka, geografia, historia, jezyki obce, teologia.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---