Data aktualizacji: 2021-09-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Derby Ltd.
- w języku lokalnym *The Polish Suplementary School
Miejscowość *Derby
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Fox street

 

 

Kod pocztowy*

DE 1 2LF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447518000354Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rada.rodzicow.derby@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Violetta Smydra

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna 238-346 King Street Hammersmith W6 ORF Londyn

Rok powstania szkoły.*
1952
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała w 1952 roku, aby młodemu pokoleniu przekazywać historię, tradycje, kulturę i język Polski. Do dziś szkoła realizuje te cele wśród społeczności polskiej w Derby. Szkoła użytkuje pomieszczenia w Landau Forte College Derby

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1998
              - 2019/20
              - 2020/2150
              - 2021/2271

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugą sobotę września a kończą się w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje śwaidectwo na zakończenie roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nayczyciele nie pobierają wyagrodzenia za swoją pracę, zwracamy tylko koszty dojazdu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---