Data aktualizacji: 2021-10-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
- w języku lokalnym *Accrington Polish Saturday School
Miejscowość *Accrington
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Queens Road West

 

 

Kod pocztowy*

BB5 4AY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447710043914Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolasobotnia.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Szymanska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Szymanska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Macierz Szkolna Zagranicą

238 King Street

Londyn

W6 0RF

Wielka Brytania


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Accrington jest szkołą przedmiotów ojczystych, co oznacza, że dzieci uczą się języka polskiego, historii Polski i geografii Polski. Język polski jest przedmiotem dominującym. W pierwszej, drugiej i trzeciej klasie każdej soboty poświęcamy cztery godziny lekcyjne (40 minut każda) na naukę polskiego. Natomiast od czwartej klasy szkoły podstawowej dzieci spędzają trzy godziny lekcyjne na nauce języka i jedną na nauce historii z elementami wychowania patriotycznego, wymiennie z geografią (jedna sobota - lekcja historii, następna sobota – geografii). Każdej soboty wszyscy uczniowie uczestniczą również w zajęciach artystycznych. Jest to czas przeznaczony na rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych, takich jak: śpiew, taniec, recytacja wiersza, gra w teatrzyku szkolnym.
Obok nauki dzieci mają kontakt z polską kulturą i polskimi tradycjami. Szkoła organizuje akademie np. z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości czy 3-go Maja. Celebrujemy andrzejki, mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Matki. Organizujemy wieczorki poezji oraz szkolne spotkania z okazji świąt.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Accrington to niewielka miejscowość położona w hrabstwie Lancashire, w północno-zachodniej Anglii. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20228
              - 2020/21203
              - 2021/22190

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają sie w pierwszą sobotę września, kończą w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują świadectwa Polskiej Macierzy Szkolnej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują jako wolontariusze.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--