Data aktualizacji: 2014-07-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School Ltd.
Miejscowość *Doncaster
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*16 Hereford Road

 

 

Kod pocztowy*

DN2 4PU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4401302561483, +4407704934838Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): katarzynaanna.socha@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

John Paul II Polish Saturday School Ltd.

16 Hereford Road

DN2 4PU Donacster

South Yorkshire


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Wielojęzyczność jest bogactwem, jesteśmy tego świadomi wszyscy. Dlatego dbamy o naukę języka angielskiego naszych dzieci, jednocześnie nie zapominając o konieczności rozwoju języka ojczystego. Polska Szkoła Sobotnia Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Doncaster powstała po to, aby dać dzieciom i młodzieży możliwość nauki i rozwijania języka polskiego w atrakcyjnej i pełnej życzliwości atmosferze. W Szkole dzieci przygotowują się do tego, aby w przyszłości potrafiły samodzielnie i swobodnie posługiwać się poprawnym językiem polskim w mowie i w piśmie. Dąży się do tego, aby rozbudzić w dziecku zainteresowanie do samodzielnych poszukiwań informacji na temat Polski, jej kultury i mieszkańców. W Szkole dzieci mają szansę na nawiązanie przyjaźni i dialogu z innymi polskimi dziećmi. Potrzeba komunikacji w języku polskim w naturalny sposób tworzy kontekst do używania tego języka.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Wydajemy świadectwo szkolne, które proponuje Polska Macierz Szkolna w Londynie.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wszyscy nauczyciele są wolontariuszami. Zatrudniani są na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły oraz radą rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---