Data aktualizacji: 2021-03-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Groningen przy Polskim Stowarzyszeniu Groningen
- w języku lokalnym *Poolse School Groningen bij Poolse Vereniging Groningen
Miejscowość *Groningen
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Warmoltseiland 11

 

 

Kod pocztowy*

9766 VH Eelderwolde

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP Den Haag
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31642200132Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolagroningen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Dijkstra - Engel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Dijkstra - Engel Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Stowarzyszenie Groningen (Poolse Vereniging Groningen)

Warmoltseiland 11

9766 VH Eelderwolde


Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *

Dzieci z rodzin mieszanych lub polskich mogą w naszej szkole brać udział w lekcjach języka polskiego. Szkoła Polska w Groningen działa od września 2004 roku. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Prowadzimy także kurs jezyka polskiego dla dorosłych, grupa zaawansowana i poczatkujaca. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Groningen jest miastem położonym w północnej Holandii, będące stolicą prowincji o tej samej nazwie. Miasto liczy około 180 tys. mieszkańców. Zespół miejski zajmuje obszar 76,77 km² i oprócz Groningen obejmuje jedenaście miejscowości.

W Groningen znajduje się renomowany uniwersystet (Rijksuniversiteit Groningen), klub piłkarski FC Groningen grający w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Podobnie jak w większości holenderskich miast komunikacja w Groningen opiera się głównie na transporcie samochodowym wraz ze znacznym udziałem ruchu rowerowego.Większa część historycznego centrum miasta jest zamknięta dla samochodów, część dróg została przekształcona w deptaki z dopuszczonym ruchem rowerowym, a całe miasto oplecione jest siecią dróg i pasów rowerowych.

W Groningen znajduje się mierząca około 100 metrów wysokości Martinitoren, jedna z najwyższych wież kościelnych w Holandii.

W kwietniu 2005 roku mieszkańcy Groningen i okolic ustanowili nowy rekort Guinnessa w bitwie na poduszki z udziałem 3000 osób.

W badaniach poziomu zadowolenia mieszkańców ze swojego miasta przeprowadzonych jesienią 2006 r. na zlecenie Komisji Europejskiej stwierdzono najwyższy poziom zadowolenia wśród mieszkańców Groningen (Badanie objęło ponad 37 tys. osób z 75 miast)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1940
              - 2019/2036
              - 2020/2131
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września do czerwca. Grafik zajęć jest zmienny, co roku jest tworzony nowy.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje świadectw znanych w Polsce (choć taka możliwość istnieje). Uczestnicy otrzymują co roku dyplomy (zaświadczenie uczestnictwa).

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są ochotnikami z wykształceniem pedagogicznym lub / i filologicznym. Ich praca koordynowana jest przez doświdczonego pedagoga. Regularnie biorą udział w szkoleniach.

Szkoła współpracuje ściśle z Lokalnym Ośrodkiem Metodycznym.

Polska Szkoła Groningen jest prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Groningen (uczniowie sa czlonkami stowarzyszenia i płacą składki członkowskie, z tych składek opłacany jest wynajem sal, zakup materiałow i zwrot kosztów dla nauczycieli - ochotników). Na czele stowarzyszenia stoi zarząd, decyzje podejmowane są w trakcie walnych zebrań.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---