Data aktualizacji: 2009-12-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Miedzyszkolny Ośrodek Nauczania Języków Ojczystych
- w języku lokalnym *MODERSMÅLSVERKSAMHET
Miejscowość *Lund
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Vipeholmsvägen, byggnad EC

 

 

Kod pocztowy*

224 66

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Malmö
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4646-35 70 25Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.bolanowska@lund.se

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Lunds Kommun,Utbildnigsförvaltning, Stortorget 1, Box 138, 221 00 Lund

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Lekcje odbywaja sie we wszystkich szkolach, do ktorych chodza nasi uczniowie. Nauczyciele jezdza do uczniow, a nie odwrotnie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Lund mieszka kilka tysiecy Polakow, ze starej emigracji, ale od kilku lat mamy naplyw emigracji zarobkowej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniom wystawia sie oceny zgodnie z systemem oswiatowym szwedzkim od 8 klasy szkoly podstawowej. Oceny sa uwzgledniane do sredniej ocen danego ucznia. Ocena z j. ojczystego wystepuje tez na swiadectwie maturalnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel musi posiadac wyksztalcenie pedagogiczne z Polski i zostac zatwierdzony przez szwedzkie Ministerstwo Oswiaty.Druga mozliwoscia jest ukonczenie studiow pedagogicznych w Szwecji, na kierunku: Nauka jezyka ojczystego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---