Data aktualizacji: 2009-01-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im.Sł.Bożego Jana Pawła II w Banff
- w języku lokalnym *Servant of Got John Paul II Polish School in Banff
Miejscowość *Banff
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bridge Street

 

 

Kod pocztowy*

AB45 1HD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 1261 812098Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mmtw@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Kultur Wschodnioeuropejskich

25 Clergy Street

Macduff

AB44 1LP

 


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Zajęcia prowadzone 2 dni w tygodniu od godz.17.15 do 19.00: pon.: dzieci mlodsze (5-10 lat ) nauczanie zintegrowane, wtorek: dzieci starsze (11-15 lat) język polski, historia i geografia. Mamy 4-ch nauczycieli i 30 uczniow. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Banff to miasto położone na północno wschodnim wybrzeżu Szkocji, nad rzeka Deveron.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---