Data aktualizacji: 2021-01-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska Grupy 2 Związku Polaków w Kanadzie
- w języku lokalnym *Polish School of Polish Alliance in Canada Br. 2
Miejscowość *Hamilton
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*320 Brigade Dr.

 

 

Kod pocztowy*

L9B 2E3

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 905 545 3394Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.gr.2@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Iwanicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Iwanicka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Hamilton-Wentworth District School Board P.O. Box 2558, Hamilton, Ontario L8N 3L1

Grupa 2 Związku Polaków w Kanadzie 1015 Barton Str. N Hamilton, Ont.
Rok powstania szkoły.*
1936
Krótki opis szkoły *
W tym roku szkolnym lekcje odbywają się w soboty od godz. 10 do 13, w dziennej szkole kanadyjskiej -Helen Detwiler School. Mamy 5 oddziałów, w tym przedszkole.W szkole uczy 5 nauczycielek, którym pomagają asystenci - nasi byli uczniowie.
Mamy dobre warunki w klasach. Każda klasa ma 0,5 godz. zajęć rytmiki i nauki śpiewu polskich piosenek.
Zajęcia te prowadzi zatrudniony przez nas instruktor muzyki.
Przy szkole działa Teatrzyk " Iskierka", który w każdy piątek ma próby w sali naszego sponsora Gr.2 ZPwK.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19128
              - 2019/20111
              - 2020/2190

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

W tym roku, od października prowadzimy nauczanie zdalne j.polskiego jako obcego z elementami historii i geografii. Mamy 6 klas w każdą sobotę w różnych godzinach (od 8:00 do 13:00).


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwa kanadyjskie i polskie.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Ministerstwo Oświaty na propozycję kierownika szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---