Data aktualizacji: 2020-07-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Leeds
- w języku lokalnym *Szkoła Ojczysta
Miejscowość *Leeds
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Newton Hill Road

 

 

Kod pocztowy*

LS7 4JE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447957972086Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tereskahough@yahoo.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Hough

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Hough Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Komitet Rodzicielski

Newton Hill Road

Leeds 

LS7 4JR


Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *
Obecnie szkoła prowadzi 2 oddziały przedszkolne, 3 klasy zerowe, 3 klasy pierwsze, 2 klasy drugie, klasę 3, klasę 4, klasę 5, klasę 6 oraz 2 klasy gimnazjalne. Klasa A level prowadzona jest raz w tygodniu. Szkoła prowadzona jest staraniem komitetu rodzicielskiego i pracujących wolontaryjnie nauczycieli. Lekcje prowadzone są w soboty od 9.15 do 13 z 20 minutową przerwą.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dzieci uczęszczające do szkoły przyjeżdżają głównie ze wszystkich części Leeds, jak również z Wakefield i Bradford.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19340
              - 2019/20310
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek druga sobota września, koniec druga sobota lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja po rozmowie kwalifikacyjnej.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---