Data aktualizacji: 2019-10-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca Polskiej Fundacji Kulturalnej
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School of the Polish Cultural Foundation
Miejscowość *Clark, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*177 Broadway

 

 

Kod pocztowy*

07066

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +17323827197Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola.pfk@polishculturalfoundation.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Stępniewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Szybowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Cultural Foundation

Rok powstania szkoły.*
1987
Krótki opis szkoły *
Godziny Zajęć Lekcyjnych

Szkoła Piątkowa (6:30 p.m. - 10:00 p.m.)

Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 6:30 wieczorem, a kończą się o godzinie 10:00 wieczorem.

Szkołę piątkową stanowią klasy V – XI.

Szkoła Sobotnia (10:00 a.m. - 2:00 p.m.)

Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 10:00 rano, a kończą się o godzinie 2:00 po południu.

Szkołę sobotnią stanowią 3 i 4-latki, zerówki i klasy I – IV.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19318
              - 2019/20300
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły .Klasy maturalne dodatkowo otrzymują dyplom ukończenia szkoły. Świadectwa i dyplomu są wydawane w j,polskim i angielskim.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
W imieniu Zarządu Polskiej Fundacji Kulturalnej - Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--