Data aktualizacji: 2018-05-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole im Jana Kubisza
- w języku lokalnym *Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Miejscowość *Hnojník
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*6

 

 

Kod pocztowy*

73953

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420558694866Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@godula.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Obec Hnojník Hnojník 222 73953 Hnojník

Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *
Budynek szkolny znajduje się w centrum gminy Gnojnik niedaleko głównej drogi prowadzącej z Frydku-Mistku do Trzyńca. Budynek szkolny składa się z dwu części, starego i nowego budynku. W starej części znajdują się szatnie uczniowskie, pokój nauczycielski, dyrekcja z sekretariatem, jadalnia szkolna z kuchnią, świetlica szkolna oraz klasopracownia uniwersalna i chemiczno-fizyczna. W nowej części są klasy, aula, gabinety nauczycielskie. Do nowej części nawiązuje sala gimnastyczna. Wokół szkoły jest duży ogrod szkolny z boiskiem . W ogrodzie jest również samodzielny budynek przedszkola.W 2014 roku wybudowano nowy budynek przedszkola ufundowany przedewszystkim ze środków MSZ RP za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie. W tym roku szkolnym do przedszkola zapisano 43 dzieci. W 2015 roku odnowiono stary budynek przedszkola i umieszczono w nim świetlicę szkolną dla 58 dzieci pierwszego stopnia. Powstał też nowy plac zabaw z funduszy ministerstwa ochrony środowiska naturalnego RC.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowość Gnojnik znajduje się na samym skraju Śląska Cieszyńskiego w jego najbardziej na południe wysuniętej części.Szkoła jest szkołą zbiorczą i uczęszczają do niej uczniowie z okolicznych gmin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Najczęściej 1 września i kończą się 30 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo .

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła jako prawny subjekt, na zasadach umowy.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---