Data aktualizacji: 2010-04-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Jezykow Ojczystych oraz Centrum dwujezycznosci
- w języku lokalnym *Centrum för tvåspråkighet
Miejscowość *Västerås
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Viktor Larssons plats

 

 

Kod pocztowy*

721 87

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Sztokholmie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4621-39 18 86Faks (z numerem kierunkowym kraju) +4621-39 12 80

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): m_misiurkiewicz@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Västerås stad Proaros

Centrum för tvåspråkighet

Växhuset

Viktor Larssons Plats 721 87

Västerås

Szwecja


Rok powstania szkoły.*
1978
Krótki opis szkoły *

Szkola oferuje nauczanie Jezykow Ojczystych, ktorych jest razem 56. Najwiekszymi jezykami sa: arabski, kurdyjski i somalijski.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Po ukonczeniu klasy 8 oraz 9 uczen dostaje oceny. Uczniowie od klasy 1 maja oceny opisowe.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Decyzję o zatrudnieniu danej osoby podejmuje zawsze dyrektor szkoły.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---