Data aktualizacji: 2020-12-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach
- w języku lokalnym *Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija
Miejscowość *Bezdany
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Statybininku 4

 

 

Kod pocztowy*

15 202

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052696438Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37052696438

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gimnazija@slovackio.vilniausr.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiesława Wojnicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiesława Wojnicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu wileńskiego Wilno, ul. Rinktines 50

Rok powstania szkoły.*
1904
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest położona w malowniczej miejscowości otoczonej lasami i jeziorami nieopodal Wilna. Zdjecia z imprez można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. W szkole od ponad 21 lat działa koło dramatyczne SKRZAT, zespół dziewczęcy NUTA, zespoł tańca współczesnego. Uczniowie mają możliwość po lekcjach brać udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, pogłebiać swą wiedzę z języków obcych.

Wyniki nauczania

Maturzyści szkoły pomyślnie wstępują na wyższe uczelnie. Każdego roku uczniowie gimnazjum zostają laureatami rejonowej olimpiady Języka Polskiego i Literatury, następnie bronią honoru szkoły na etapie republikańskim. Od 2013 roku realizujemy krajowy projekt "Most narodów", bierzemy udział w międzynarodowym projekcie "Letnia szkoła liderów polonijnych" we Wrocławiu. W 2015 roku braliśmy udział w projekcie "W poszukiwaniu smaku", który w ramach programu Erasmus +, był organizowany w Polsce. W roku 2016 nasze gimnazjum brało udział w projekcie "Młodziez ocala od zapomnienia muzykę wileńską", którego inicjatorem jest stowarzyszenie "Zacheusz" w Ełku. Projekt finansowany jest przez Senat RP.

Tradycje. W szkole co roku odbywają się następujace imprezy, na które są zapraszani uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także mieszkańcy Bezdan: Pasowanie na ucznia, Poranek Bożonarodzeniowy, spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Zapusty, Święto Zimy, Dzień Mamy, Dzień Dziecka.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19130
              - 2019/20135
              - 2020/21136

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 wrzesnia początek zajęć, 23 czerwca koniec zajęć.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa o ukończeniu programu szkoły początkowej, podstawowej oraz świadectwo dojrzałości.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor, na podstawie umowy o pracy.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---