Data aktualizacji: 2024-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
- w języku lokalnym *Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
Miejscowość *Czeski Cieszyn
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Ostrawska 612/21

 

 

Kod pocztowy*

73701

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrava
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420 558 746 267Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00420 558 746 267

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pctesin.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

fb: Centrum Pedagogiczne

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Marta Kmeť

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Kubiczek Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ministerstwo Szkolnictwa RC

Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie jest instytucją doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, otwartą na innowacje, dążącą do podkreślenia tożsamości i specyfiki Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Placówka powołana została z dniem 1 stycznia 1995r. przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w RC . Jest to jedyna tego typu placówka w Republice Czeskiej.

 

Nasze działania: 

  • doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych
  • pomoc metodyczna i dydaktyczna placówkom oświatowym z polskim językiem nauczania
  • wydawanie pomocy metodycznych - Jutrzenka i Ogniwo
  • konkursy i olimpiady dla dzieci i młodzieży
  • kształcenie ustawiczne
  • czesko-polska współpraca transgraniczna
  • współpraca europejska
  • biblioteka pedagogiczna

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191
              - 2019/201
              - 2020/211
              - 2021/221
              - 2022/231
              - 2023/24*1

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

---

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
--

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
--

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---