Data aktualizacji: 2022-01-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu; filia w Heilbronn
- w języku lokalnym *Schule für die polnische Sprache bei der Polnischen Katholischen Gemeinde; Teilgemeinde Heilbronn
Miejscowość *Heilbronn
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Karlstrasse 44

 

 

Kod pocztowy*

74072

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

München
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +497130400345Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): stan@szkoc.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisław Szkoc

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisław Szkoc Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu

Moldaustr.20

71638 Ludwigsburg


Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *

Szkoła w Heilbronn jest szkołą przyparafialną.

Nauczyciele prowadzą lekcje języka polskiego z elementami historii i geografii.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych w każdy piątek.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła nasza działa na terenie miasta i powiatu Heilbronn, gdzie Polacy od 1945 roku skupieni są przy Polskiej Parafii Katolickiej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1916
              - 2019/2026
              - 2020/2124
              - 2021/2219
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek zajeć - połowa września

koniec zajeć - do połowy lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

- Świadectwo,

- Zaświadczenie do szkoły niemieckiej celem wpisania do swiadectwa niemieckiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rada Rodziców

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--