Data aktualizacji: 2017-09-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska przy PMK w Karlsruhe
- w języku lokalnym *Bildungszentrum bei der PKM e. V.
Miejscowość *Karlsruhe
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Südendstr.39

 

 

Kod pocztowy*

76137 Karlsruhe

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Monachium
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 721 246 54Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 721 266 63

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@pmk-karlsruhe.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Kuta

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Chrześcijańskie Centrum krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe
Bildungszentrum bei der PKM e. V.
Südendstr. 39
76137 Karlsruhe


Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *

Głównymi celami działalności naszej placówki jest umożliwienie nauki języka polskiego oraz pielęgnowanie, odświeżanie i pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym, jego kulturze, historii i obyczajach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i kończą w czerwcu lub na początku lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie kierunkowe.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---