Data aktualizacji: 2023-02-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa, Przedszkole Koszarzyska
- w języku lokalnym *Základní škola a Mateřská škola
Miejscowość *Košařiska
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Košařiska 70

 

 

Kod pocztowy*

739 81

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP, Ostrawa, Czechy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420558362832Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zastupce@zskosariska.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mgr. Bc. Daniela Sławińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Koch Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Obecní úřad Košařiska,okr. Frýdek - Místek, 739 81


Rok powstania szkoły.*
1832
Krótki opis szkoły *

Szkoła Podstawowa i Przedszkole jest częścią składową Základní školy a Mateřské školy.Od roku 2003 obie placówki - polska i czeska - funkcjonują pod jedną wspólną dyrekcją. W przedszkolu  znajduje się jeden oddział z polskim językiem nauczania, natomiast w szkole są dwie polskie klasy , które zawierają obecnie 1.-5. rok nauczania.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Gmina Koszarzyska jest podgórską wioską otoczoną ogromnymi zaleśnionymi zboczami. Koszarzyska znajdują się w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej.Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1643 roku.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1919
              - 2019/2021
              - 2020/2123
              - 2021/2216
              - 2022/2312
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo końcowe o ukończeniu klasy, składające się z ocen za 1. półrocze roku szkolnego i za 2. półrocze roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---