Data aktualizacji: 2017-04-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego
- w języku lokalnym *Polish School
Miejscowość *Edinburgh
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*4 Cathcart Place

 

 

Kod pocztowy*

EH11 2JB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 1316560551Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elaoneill@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta O'Neill

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Edinburgh City Council

Waverly Court

Edinburgh

EH8 8BG


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Dzieci uczą się w klasach podzielonych wiekowo na grupy. Tygodniowe zajęcia odbywają się po godzinach lekcyjnych i trwają dwie godziny.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Edynburg jest stolicą Szkocji i miejscem zamieszkania tysięcy Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym. Trwają od września do lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne skrócone świadectwa, które podstemplowane są przez lokalną szkołę.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Lokalny urząd oświaty.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---