Data aktualizacji: 2010-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Językowe w Göteborgu
- w języku lokalnym *Språkcentrum Göteborg
Miejscowość *Göteborg
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Herkulesgatan 9

 

 

Kod pocztowy*

400 72 Göteborg

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Malmö
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +46 31 366 75 60Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sevleta.hrustic@lundby.goteborg.se; sylwia.wieczorek@lundby.goteborg.se

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Göteborgs Stad
SDF Lundby
Språkcentrum Göteborg
Box 22006, 400 72 GÖTEBORG
Sverige

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

Centrum Językowe w Göteborgu skupia ok. 180 nauczycieli, uczących ponad 60 języków.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Język polski jak inne języki ojczyste wchodzi w skład programu nauczania szkoły szwedzkiej. W programach, które zostały przygotowane dla poszczególnych języków, znajdują się wytyczne, które powinien spełnić uczeń po ukończeniu każdego roku nauki. Ocena z języka ojczystego umieszczona jest od 8 klasy szkoły podstawowej na świadectwie ucznia (w Szwecji otrzymują uczniowie oceny od 8 klasy szkoły podstawowej).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele języków ojczystych zatrudniani są przez gminy. W Göteborgu znajduje się Språkcentrum, które zatrudnia ok. 180 nauczycieli uczących ponad 60 języków. Praca nauczycieli języków ojczystych regulowana jest ustawami, które regulują pracę wszystkich nauczycieli w szkole szwedzkiej. Tak, więc z 45 godzin zegarowych tygodniowo - 35 godzin zegarowych jest przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, przygotowanie zajęć, kontakty w sprawach ucznia i dojazdy między szkołami. 10 godzin zegarowych to godziny zaufania.

Wynagrodzenie nauczycieli języków ojczystych w Szwecji jest indywidualne, podobnie jak innych nauczycieli.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---