Data aktualizacji: 2023-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Barcelonie
- w języku lokalnym *Escuela Polaca en Barcelona
Miejscowość *Barcelona
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Plaça del Nord, 14

 

 

Kod pocztowy*

08024

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Barcelona
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34977644433/+34644407101Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ewa.hojna@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Hojna Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Associació Cultural Escuela Polaca, c. Plana de Vic, 33 B, Torredembarra 43830
Szkoła Polska (Escuela Polaca) Col.legi Pare Manyanet Ewa Hojna Travessera de les Corts 331 Barcelona 08029 Hiszpania

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
SZKOŁA POLSKA w Barcelonie, prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska, działa od października 2002 roku. Zajęcia odbywają się w Col legi Pare Manyanet , (Travessera de les Corts, 331) w dwie lub trzy soboty w miesiącu od września do czerwca, w godzinach od 10:00 do 13:30 .

Zajęcia w Szkole Polskiej odbywają się obecnie w pięciu grupach: Klub Malucha (dzieci od 1 do 3 lat), Poziomki 3-latki, Poziomki 4-latki, Tęcza (5-7 lat), Jarzębina (8-13 lat).

Grupy młodsze są to głównie dzieci urodzone już w Hiszpanii w rodzinach polsko-katalońskich. W większości rozumieją one mowę polską, ale jeszcze nie mówią w naszym języku. Z tego powodu większość ćwiczeń polega na słuchaniu i powtarzaniu, prowokowaniu do wypowiedzi, przełamywaniu bariery językowej i pozbawianiu strachu przed "prawie nowym językiem". Zajęcia te przygotowują też dzieci do pisania i czytania literek oraz liczb.

Grupa starsze są to dzieci , które w Szkole Polskiej kontynuują naukę polskiego, geografii i historii Polski. Od czasu do czasu biorą udział w zajęciach z lektury i obyczajów polskich. Zajęcia z plastyki w większości wypadków wywołują wspomnienia z Polski, wspomnienia rodzinne czy wakacyjne.

Grupa dzieci starszych korzysta na zajęciach z geografii i historii Polski z książek zakupionych w Polsce i przekazanych przez Fundację "Semper Polonia" i przez MEN, a na zajęciach z języka polskiego, tradycji i plastyki z materiałów specjalnie przygotowanych przez nauczycieli.

Między zajęciami dzieci dysponują kilkoma krótkimi przerwami oraz jedną dłuższą, tzw. śniadaniową. Szkoła zapewnia poczęstunek oraz napoje. Jest to najbardziej oczekiwana chwila podczas sobotnich spotkań.

Często Szkoła Polska jest jedynym albo jednym z niewielu miejsc gdzie dzieci porozumiewają się w języku polskim oraz poznają kulturę polską. Od czasu do czasu organizujemy różnego rodzaju spotkania, jak. np. Rodzinne Malowanie Jajek z okazji Wielkanocy czy spotkania bożonarodzeniowe, które są doskonałą okazją do integracji i podtrzymania polskich tradycji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dzieci uczęszczające na zajęcia do Szkoły Polskiej w Barcelonie mieszkają w Barcelonie ale też bardzo często przyjeżdżają z odleglejszych miejscowości. Szkoła ta jest jedynym miejscem w Barcelonie, która proponuje zajęcia dla dzieci polskich i polonijnych.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19110
              - 2019/20100
              - 2020/2180
              - 2021/22103
              - 2022/23115
              - 2023/24*118

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zaczynają się w drugiej połowie września i kończą w pierwszej połowie czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończeniu roku szkolnego są wręczane dzieciom oceny opisowe oraz dyplomy przygotowane przez szkołę

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły po wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---