Data aktualizacji: 2021-02-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Sw.Jadwigi Królowej
- w języku lokalnym *Polish School
Miejscowość *Lincoln
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*5 Moorland Crescent

 

 

Kod pocztowy*

LN6 7NL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 07706329794Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Aneta.viki@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Smolarek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Macierz Szkolna

Londyn

King Street


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *

W roku szkolnym 2016/2017 zmieniliśmy siedzibę i teraz znajdujemy się w szkole Sir Francis Hill Community Primary School, Bristol Drive , LN6 7UE , Lincoln , Wielka Brytania.


 Od 2018 roku Szkoła Polska w Lincoln prowadzi zajęcia w dwóch budynkach, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Jeden z tych budynków to. Community Building administrowany przez ACTRUST.ORG.UK. W budynku tym odbywają się zajęcia dla trzech grup wiekowych w trzech oddzielnych pomieszczeniach, klasach lekcyjnych. Budynek biblioteki, administrowany przez Ignite Church, daje możliwość organizowania szkolnych apeli czy innych zbiorowych uroczystości. Do dyspozycji szkoły jest duża sala wraz ze sceną i cztery oddzielne pomieszczenia.


Główną powinnością szkoły jest podtrzymanie poczucia polskości wśród Polonii, edukacja dzieci, młodzieży poprzez zajęcia z języka polskiego, historii i geografi Polski.

Jednym z podstawowych celi naszej placówki jest integracja obydwu kultur, brytyjskiej i polskiej, przybliżenie polskich tradycji i historii dla lokalnej społeczności..

Nasza szkoła to również miejsce integracji lokalnej Polonii, wspólne celebrowanie tradycyjnych świąt kościelnych i państwowych, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lincoln – miasto w Wielkiej Brytanii, w środkowowschodniej Anglii, ośrodek administracyjny hrabstwa Lincolnshire. Liczba ludności miasta wynosi 85 595 (2001), a powierzchnia 35,69 km². Lincoln jest jednym z trzech najstarszych miast angielskich, tutaj rzymska armia wybudowała między 50 a 60 r. n.e. bastion dla legionu IX Hispana. Dziś Lincoln to ważny ośrodek administracyjny, edukacyjny (uniwersytet) i usługowy z różnorodnym przemysłem (także branży nowych technologii). Miasto jest także popularnym miejscem odwiedzin turystów, szczególnie z racji średniowiecznej katedry (Lincoln Cathedral) oraz zamku (Lincoln Castle). W mieście znajduje się stacja kolejowa Lincoln.

Społeczność lokalna, która integruje się z naszą szkołą to głównie wielopokoleniowe rodziny polskie lub potomkowie polskich uchodźców. Szkoła przyjaźni się z obywatelami pochodzenia brytyjskiego. Są to studenci języka polskiego jako obcego, miłośnicy polskiej historii i kultury, indywidualni sponsorzy lub organizacje społeczne, które czynnie uczestniczą w życiu naszej szkoły i wspierają naszą działalność. 

Rodzice naszych wychowanków czynnie angażują się we wszelkie szkolne inicjatywy jak np. obchody Dnia Polskiego Dzidzictwa lub reprezentowanie szkoły podczas uroczystości Zaduszek w Newark on Trent. Szkoła współpracuje z Panem Simonem Elmerem, organizatorem uroczystości. 

Ośmielę się stwierdzić iż nasza szkoła to jedyna organizacja, która zrzesza polską społeczność w Lincoln i okolicy.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1963
              - 2019/2080
              - 2020/2175
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się przeważnie w drugą sobotę września a kończą w połowie lipca. ( dostosowaliśmy datę zakończenia do szkoły brytyjskiej) 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje dyplomy i świadectwa ukończenia poszczególnych klas. Wydajemy również zaświadczenia o przygotowaniu dziecka do I Komunii Sw.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele otrzymują zwrot kosztów, głównie pracują jako wolontariusze. Szkoła nie zatrudnia nauczycieli Zasady określa statut szkoły.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-