Data aktualizacji: 2024-01-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Czeski Cieszyn
- w języku lokalnym *Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín
Miejscowość *Czeski Cieszyn
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Havlíčkova 13

 

 

Kod pocztowy*

737 01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420 558 764 061Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skola@zsptesin.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marek Grycz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miasto Czeski Cieszyn Náměstí ČSA 1 737 01 Český Těšín

Rok powstania szkoły.*
1924
Krótki opis szkoły *
Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania jest największą polską szkołą w Republice Czeskiej. W skład wchodzą pełna szkoła podstawowa - klasy I - IX, szkoła małoklasowa - klasy I - V i cztery przedszkola.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Czeski Cieszyn jest 25 tysięczne miasto nad rzeką Olzą na granicy Polski i Czech. W czeskim Cieszynie żyje duża grupa Polaków żyjących i mieszkających tutaj od zawsze. Polacy są bardzo aktywni w życiu politycznym, kulturalnym i towarzyskim miasta.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19435
              - 2019/20448
              - 2020/21447
              - 2021/22443
              - 2022/23449
              - 2023/24*440

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.9. początek

30.6. koniec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
na zakończenie każdej klasy świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
szkoła jako podmiot prawny

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---