Data aktualizacji: 2017-04-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Międzyszkolny Ośrodek Nauczania Języków Ojczystych
- w języku lokalnym *Interkulturella Enheten
Miejscowość *Eskilstuna
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Bruksgatan 16

 

 

Kod pocztowy*

631-86

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny RP w Sztokholmie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +46 16 7101499 +46 16 149157Faks (z numerem kierunkowym kraju) +46 16 121862

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kazia.jakacka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

kazimiera.jakacka

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kazimiera Jakacka-Mikulska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Eskilstuna Kommun, Interkulturella enheten, Bruksgatan 16, 631-86 Eskilstuna

Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
Nauczanie j. polskiego odbywa się w ramach lokalnego systemu oświaty. Uczniowie spotykają się na zajęciach j. polskiego raz w tygodniu (najczęściej 60 min.) po lekcjach lub w ramach planu lekcyjnego w szkole. Grupy są często zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o wiek jak i o umiejętności uczniów. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Eskilstunie mieszka grupa około 1000 Polakow. Największą jej część stanowi emigracja lat 80-tych. W mieście działa Związek Polaków w Eskilstunie. Miejscowa biblioteka posiada zbiór ok 600 tytułów w j. polskim.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się na poczatku sierpnia i kończą na początku czerwca. Szczegółowe terminy ustala niezależnie co roku każda gmina.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Stopień z j. ojczystego otrzymuje sie w klasach od 6 do 9 szkoly podstawowej i jest na świadectwie.  Nie ma osobnych dyplomów czy świadectw.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Miedzyszkolny Ośrodek Nauczania Języków Ojczystych kładac nacisk na posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymogami szwedzkiego systemu oświaty.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---