Data aktualizacji: 2015-09-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polsko-niemiecka Inicjatywa Rodzicielska Wspierania Dwujęzyczności
- w języku lokalnym *Deutsch-polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V.
Miejscowość *Frankfurt n.Menem
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Am Borsdorfer 41

 

 

Kod pocztowy*

60435

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 01625264023Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@krasnale.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Inicjatywa rodzicielska, stowarzyszenie użyteczności publicznej zarejestrowane w sądzie rejonowym we Frankfurcie n.Menem

c/o Ewa Źródlewska-Banachowicz
ewa.banachowicz@krasnale.de


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Nasze cele

Głównym naszym zadaniem jest wspieranie wychowania dwujęzycznego dzieci oraz pielęgnowanie języka i kultury polskiej.

Co robimy?

Nasze cele realizujemy podczas zajęć grup Krasnoludki dla dzieci w wieku: od 6 miesięcy do 6 lat, lekcje języka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym. Oferujemy warsztaty muzyczno-teatralne, chór dziecięcy, wykłady na temat dwujęzyczności dla rodziców. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracującymi z dziećmi polonijnymi i dwujęzycznymi. Bierzemy udział w akcji Cała Polonia czyta dzieciom.

Organizujemy spotkania integracyjne oraz okolicznościowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Nasze plany

W grudniu 2015 otwieramy pierwsze w Hesji przedszkole polsko-niemieckie Polanka.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
We Frankfurcie oficjalnie żyje około 10.000 Polaków, w Hesji około 50.000, we Frankfurcie około 20.000

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach języka polskiego, które mogą być uznane przez dyrektorów szkół lokalnych.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, z nauczycielami podpisywane są umowy o dzieło.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---