Data aktualizacji: 2023-12-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka sobotnia im. J. Jakubowskiej przy Polskim Stowarzyszeniu k/o im. Juliana Lublińskiego
- w języku lokalnym *Суботня школа ім. Я. Якубовської при ГО "Обєднанні Громадян Польського Культурно-Освітньому Товаристві ім. Ю. Люблінського
Miejscowość *Zwiahel
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*plac Lesi Ukrainki 9, lok.77

 

 

Kod pocztowy*

11700

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Szkółka działa na terenie winnickiego okręgu konsularnego
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0633497155Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wikusik@wp.pl, wiktoria.shevchenko@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

wikusik155

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Szewczenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Szewczenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polskie Stowarzyszenie kulturalno - oswiatowe im. Juliana Lublinskiego, m. Nowogród Wołyński, plac Lesi Ukrainki 7/86,obw.Żytomierski, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1990
Krótki opis szkoły *

Obecnie zajęcia w szkole  odbywają się w trybie hybrydowym, część uczniów przychodzi bezpośrednio do szkoły, część zaś pracuje w tym samym czasie przez skype. Daje to możliwość uczenia się polskiego i dla tych dzieci, którzy chorują albo się boją przychodzić z powodu trwającej wojny na Ukrainie. Obecnie lekcje odbywa ją się według następnego harmonogramu:

1-A - grupa dziecięca (początkujących) - 13 osób - 1 godzina tygodniowa. Środa 16.00 - 17.00

2-B grupa dziecięca (-drugi rok nauczania) -  7 osób - 1  godzina tygodniowo. Środa 17.00- 18.00

3-C grupa młodzieżowa (pierwszy rok nauczania) - 10 osób- 1  godzina tygodniowo. Środa 18.00-19.00, 

4-D grupa młodzieżowa (drugi/trzeci rok nauczania)- 7 osób, jedna godzina tygodniowo. Środa- 19.00-20.00
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
  1. Miasto  Zwiahel (wcześniej Nowogród Wołyński)  znajduje się w obwodzie żytomierskim. Mieszka w nim około 50-ciu tysięcy ludności. Około 20%  z nich to Polacy.

    Miasto leży na brzegach rzeki Słucz i znane jest z tego, iż w nim urodziła się wybitna ukraińska poetka Lesia Ukrainka. Są dwa kościoły katolickie: parafia pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” i pw. „Chrystusa Króla Wszechświata”. Mamy kilka organizacji polonijnych m.in. Polskie Stowarzyszenie imienia Juliana Lublińskiego, Stowarzyszenie Polskie „Polonia Zwiagielszczyzny”. Przy Stowarzyszeniu im. J. Lublińskiego działa szkółka sobotnia im. Jadwigi Jakubowskiej. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1997
              - 2019/2098
              - 2020/2171
              - 2021/2264
              - 2022/2330
              - 2023/24*37

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się od pierwszego  weekendu  października i kończą się w pierwszy weekend lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie uzyskanego poziomu językowago.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nie zatrudniamy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--