Data aktualizacji: 2015-09-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Mikołaj Kopernik
- w języku lokalnym *Nicolás Copérnico
Miejscowość *Córdoba
Kraj *

Argentyna

Ulica, nr domu*Polonia 1533

 

 

Kod pocztowy*

5000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Buenos Aires - Argentina
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 54 351 4533402Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): krysiarow@yahoo.com.ar

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

mikolajcopernikcba@yahoo.com.ar

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Macierz Szkolna- PMS
Jorge Luis Borges 2076- Buenos Aires
República Argentina


Rok powstania szkoły.*
1929
Krótki opis szkoły *

"Szkoła Sobotnia Mikołaj Kopernik" funkcjonuje w Związku Polskim w Kordobie. Asociacion Polaca de Cordoba

Zajęcia odbywają się popołudniu od Marca do koñca Listopada. W tym roku szkoła liczy 18 uczniów (od wieku 4 do 68 lat).

Zajęcia języka polskiego odbywają się w grupach kilkuosobowych w zależności od wieku: dwie nauczycielki prowadzą lekcje w czterech grupach, w których znajdują się dzieci i dorośli w różnym wieku i poziomach kompetencji językowych, najwięcej uczą się języka polskiego, ale tez trochę historii, geografii i tradycji polskich. Na lekcjach dzieci uczą się tańców narodowych i piosenek.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Córdoba jest stolica Prowincji Córdoba, liczącą prawie 200.000 mieszkanców.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---