Data aktualizacji: 2020-09-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej
- w języku lokalnym *Школа Польської Національної Меншини
Miejscowość *Stryj
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Niezależności,11

 

 

Kod pocztowy*

82400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380977002857Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolska2014@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: aleksandra9954

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Lesia Buhera

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Edward Oleksiak Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział Oświaty
Rada Miejska
ul. Szewczenki, 71
Stryj
obw. Lwowski
82400
Ukraina

Szkoła średnia №1, ul. Niezależności,11 Stryj obw.lwowski 82400
oraz
Centrum Metodyczne Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu obw.lwowski
Wydział Oświaty m. Stryj

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

18 października 2008 roku Szkoła Polska w Stryju obchodziła 10-ty jubileusz.
Było to podsumowanie przeszłości i planowanie pracy na przyszłość.
Obecnie Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej ( typ sobotniej ) działa przy ogólnokształcącej szkole I-IIIst. №1. Miejsce nauczania - dwie sale dydaktyczne, wyremontowane przez rodziców i wyposażone dzięki dofinansowaniu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Sądeckiego Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Stowarzyszenia "Nasza Gmina" w Radomyślu Wielkim, Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Zgromadzenia Sióstr Św.Józefa. Od roku 2014 nasza szkoła jest wspierana przez Fundację "Wolność i Demokracja" 
W b.r. szkolnym:
Liczba uczniów- 220
 15 klasy.
Wiek uczniów 8- 17 lat.
Nauczyciele: Maria Szczucka, Edward Oleksiak, Oksana Jaworska, Marta Mytnyk, Marta Pyłypczij, Lesia Buhera ( Dyrektor )

Przedmioty nauczania:
  • Język polski
  • Literatura
  • Historia Polski
  • Geografia
  • Muzyka
  • Kultura Polski
Główne kierunki działalności - edukacyjne.
Oprócz zajęć grono pedagogiczne organizowuje i prowadzi rozmaite uroczystości : "Witaj, szkoło!", " My tu jeszcze powrócimy..." - zakończenie roku szkołnego, " Ta kolęda od opłatka się zaczyna..." , "11 Listopada", "3 Maj"; konkursy recytatorskie, plastyczne; obozy językowe" Śladami naszych przodków", wyjazdy edukacyjno-poznawcze " Perełki Lwowa"..., gry terenowe.

Od roku 2010 Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej jest organizatorem Festiwalu Polskiej Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki". Współorganizatorem Festiwalu od roku 2011- Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Radomyślu Wielkim. Festiwal łączy dzieci i młodzież polską z polskich placówek oświatowych w wieku 4-14 lat.
Czas leci szybko. W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła obchodziła jubileusz - 20 urodziny. To, co było - już historia. To, co będzie - tajemnica. To, co jest - jest Darem. Dziękowaliśmy sobie nawzajem za nasze wspólne osiągnięcia, za to, co mamy, co posiadamy, kim jesteśmy i czym możemy dzielić się z innymi.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
" A wszystkiemu winne jest... to Wasze miasto, nad którym niebo było zawsze błękitne, drzewa najświetniej ukwiecone, a rzeka szumiąca. Łatwo było w tym mieście o rym..." - mówił Kornel Makuszyński.
Stryj - miasto o bogatej i ciekawej historii oraz zabytkach z minionej epoki. Położone jest nad przepływającą obok rzeką Stryj i od niej z pewnością przyjęło swą nazwę. Pierwsza wzmianka o Stryju pochodzi z 1396r.
Najstarszym zachowanym zabytkiem Stryja jest kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który powstał w 1425r.
Kościół w Stryju jest jednym z nielicznych kościołów, który nie został zamknięty po 1939r. i wierni mogli gromadzić sie w nim na modlitwię.
W 1996r. parafia obchodziła 600-lecie istnienia i przy tej okazji kościoł został podniesiony do rangi sanktuarium Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei.
26 czerwca 2001 roku we Lwowie Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił koronę Matki Bożej Stryjskiej. 9 września tegoż roku uroczystej koronacji dokonał J.E. Ks. Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski.
Obecnie Stryj liczy 60 tys. mieszkańców.
Prężnie działa wspólnota polska m.Stryja. Gromadzimy się przy parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Maluchy uczęszczają do Centrum Dydaktyczno-Wychowawczego dla dzieci i sierot Zygmunta Gorazdowskiego, w którym pracują Siostry-Józefitki.
Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy Średniej szkole №1 przyjmuje dzieci do szkolnej rodziny.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19300
              - 2019/20280
              - 2020/21220

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek roku szkolnego - 1 września, koniec- 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu szkoły wydajemy zaświadczenie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział Oświaty zatrudnia nauczycieli, którzy mają odpowiednie wykształcenie zawodowe, władają językiem polskim, poleceni przez grono pedagogiczne Szkoły Polskiej, przedstawicieli Rady Rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---