Data aktualizacji: 2020-12-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum w Trokach
- w języku lokalnym *Trakų gimnazija
Miejscowość *Troki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Birutės 44

 

 

Kod pocztowy*

LT-21117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0037052855670Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0037052855670

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tvm.trakai@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marian Kuzborski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wincenta Dziugiewicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu trockiego

Rok powstania szkoły.*
1777
Krótki opis szkoły *
W malowniczym miejscu, w odległości 27 km. od Wilna. Wśród jezior i lasów leży historyczne miasteczko – Troki, była stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Piękny zamek na wyspie – świadek panowania Wielkiego Księcia Witolda. Co roku zwiedza miasto dużo turystów z całego świata, w tym i z Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
50 procent mieszkańców miasta Troki to Polacy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20206
              - 2020/21210

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września początek roku szkolnego.

23 czerwca zakończenie roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia: ukończenia szkoły początkowej, ukończenia 1 części szkoły podstwowej, ukończenia szkoły podstawowej (10klas), świadectwo dojrzałości.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---