Data aktualizacji: 2023-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum w Trokach
- w języku lokalnym *Trakų gimnazija
Miejscowość *Troki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Birutės 44

 

 

Kod pocztowy*

LT-21117

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0037052855670Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tvm.trakai@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marian Kuzborski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wincenta Dziugiewicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu trockiego

Rok powstania szkoły.*
1777
Krótki opis szkoły *

GIMNAZJUM W TROKACH

,,Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy“.

                                                                     Kazimierz Przerwa - Tetmajer

   Gimnazjum w Trokach to dynamiczna szkoła w rejonie trockim z siedzibą w centrum Trok. Organem prowadzącym - jest Samorząd rejonu trockiego. Przez wiele lat gimnazjum nabrało odpowiedniego splendoru i stało się placówką konkurencyjną względem innych placówek w rejonie i kraju.
   Misją gimnazjum jest wyposażanie uczniów w gruntowną wiedzę, właściwe przygotowanie ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie.
   Młodzież gimnazjalna kształci się zgodnie z zainteresowaniami pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Każdy uczeń jest ważny i każdemu jest okazywana pomoc  w osiągnięciu sukcesu. W wymierny sposób wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków poprzez umiejętne rozpoznawanie ich potrzeb, indywidualizowanie wymagań, stosowanie aktywizujących metod pracy, motywowanie do pogłębiania wiedzy, stosowanie zasad zrozumienia i konsekwencji, realizację zajęć wyrównawczych. Cała społeczność gimnazjalna tworzy miłą, bezpieczną i rodzinną atmosferę. Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną i medyczną. Również rodzice chętnie współpracują, służą pomocą, wsparciem. Chętnie i szeroko gimnazjum otwiera drzwi na różne formy współpracy, propozycje, projekty. Gimnazjum nastawione jest na rozwój dziecka - nauka przede wszystkim, lecz także rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Dzieci uczestniczą chętnie w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, które proponuje gimnazjum. Klasy są nieliczne, najliczniejsza klasa liczy 21 uczeń, przez co nauczyciele bardzo dobrze znają ich mocne i słabe strony. Każdy uczeń ma możliwość odnalezienia swojej ścieżki. Dzieci działają na wielu płaszczyznach: biorą udział w konkursach  językowych, literackich, przyrodniczych, matematycznych, dotyczących wiedzy, jak również uzdolnień artystycznych z plastyki, muzyki i tańca, zdobywają nagrody w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Wychowawcy klasowi ogromny nacisk kładą na szacunek wobec drugiego człowieka, uczą dzieci wzajemnego poszanowania. Wzajemne poznawanie oraz poznawanie siebie odbywa się nie tylko pobierając naukę w salach klasowych, lecz także poza nimi poprzez wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, spotkania z ciekawymi osobistościami, projekty, wspólne zabawy. 
   Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi i przedmiotowymi, czytelnią, centrum multimedialnym i biblioteką, która jest miejscem, w którym uczniowie mają dostęp do tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, jak również mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe w celu pozyskania informacji z Internetu. W gabinecie doradztwa zawodowego pedagog szkolny prowadzi konsultacje o studiach i zawodach na przyszłość. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczniów jest również boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Dobre wyposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe sprzyja lepszemu poznawaniu świata. Wielu absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w dowolnych kierunkach. W stołówce uczniowie otrzymują smaczne i zdrowe pożywienie.
Gimnazjum posiada dwa autobusy, którymi dowożona jest młodzież.

   W Gimnazjum w Trokach pobiera naukę 216 uczniów/wychowanków, co stanowi 15 kompletów klas. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat,  do grupy wczesnoszkolnej –  dzieci w wieku 6 lat, do klas początkowych - w wieku 7-10 lat, do klas podstawowych i średnich - w wieku 11-19 lat.

   Siła gimnazjum tkwi w tym, iż dyrekcja, uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele oraz pracownicy obsługi gimnazjum tworzą razem zgrany zespół, którego dążenia ukierunkowane są przede wszystkim na jeden cel: rozwój i edukację młodych ludzi, pragnących zdobywać wykształcenie właśnie w Gimnazjum w Trokach.

Kontakty

Gimnazjum w Trokach

Regon: 290665350
Adres, kod pocztowy: ul. Birutės 44, LT-21117, Trakai
E-mail:tvm.trakai@gmail.com, tel. +
37052855670, +37061626226

https://gimnazija.trakai.lm.lt/

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
40 procent mieszkańców miasta Troki to Polacy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19208
              - 2019/20206
              - 2020/21210
              - 2021/22213
              - 2022/23223
              - 2023/24*216

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września początek roku szkolnego.

25 czerwca zakończenie roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia: ukończenia szkoły początkowej, ukończenia 1 poziomu szkoły podstawowej, ukończenia szkoły podstawowej (10 klas), świadectwo dojrzałości.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor gimnazjum


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--