Data aktualizacji: 2024-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna - punkt w Solingen
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale für Schul - und Bildungswesen in Deutschland
Miejscowość *Solingen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Schlagbaumer Straße 148

 

 

Kod pocztowy*

42653

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NRW-Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4901773411100Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): maryjewska.anna.aniela@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Maryjewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Maryjewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w Niemczech / Polnische Zentrale für Schul-und Bildungswesen in Deutschland Anton-Kreitz-Str.9 41065 Mönchengladbach

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła obejmuje nauczaniem dzieci i młodzież klas od pierwszej do ósmej. Oprócz nauki języka polskiego przekazujemy uczniom informacje na temat interesującej historii i geografii oraz bogatej kultury Polski. Organizujemy też spotkania uczniów i rodziców naszej szkoły w celu wymiany doświadczeń, a także kultywowania polskich tradycji. Do dyspozycji mamy dużą salę parafialną przy kościele St. Michael.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Niektóre dzieci mówią w domu wyłącznie po polsku, inne wyłącznie po niemiecku.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1927
              - 2019/2029
              - 2020/2126
              - 2021/22
              - 2022/2322
              - 2023/24*24

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się od września do czerwca, w rytmie roku szkolnego w Nadrenii-Westfalii i w dni, gdy w Solingen prowadzone są zajęcia z religii w języku polskim (we wtorki), w godz. 16.20-17.00 (I grupa), 17.00-17.45 (II grupa, zaawansowana)

Ferie w roku 2023/24:

1-6 stycznia 2023

3-14 kwietnia 2023

30 maja 2023

22 czerwca - 4 sierpnia 2023

2-13 października 2023

21-29 grudnia 2023

1-5 stycznia 2024

25 marca - 5 kwietnia 2024

20-21 maja 2024

8 lipca - 20 sierpnia 2024

14 - 25 października 2024

23 - 31 grudnia 2024
Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo szkolne / Schulzeugnis

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polska Macierz Szkolna w Niemczech na zasadzie wolontariatu

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---