Data aktualizacji: 2021-08-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna- punkt w Solingen
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale für Schul- und Bildungswesen in Deutschland
Miejscowość *Solingen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Schlagbaumer Straße 148

 

 

Kod pocztowy*

42653

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

NRW-Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 15225442306Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wupertalek@wp.pl, pmszsolingen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bonk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bonk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna w Niemczech / Polnische Zentrale für Schul-und Bildungswesen in Deutschland Anton-Kreitz-Str.9 41065 Mönchengladbach

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Nasza Szkoła obejmuje nauczaniem dzieci i młodzież klas od pierwszej do ósmej. Oprócz nauki języka polskiego przekazujemy uczniom również informacje na temat interesującej historii i geografii oraz bogatej kultury Polski. Oprócz zajęć lekcyjnych organizujemy spotkania uczniów i rodziców naszej szkoły, celem wymiany doświadczeń, a także kultywowania polskich tradycji.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1927
              - 2019/2029
              - 2020/2126
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w rytmie roku szkolnego w Nadrenii -Westfalii

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo szkolne / Schulzeugnis

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polska Macierz Szkolna w Niemczech

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---