Data aktualizacji: 2010-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Göteborgu
- w języku lokalnym *Polska Lördagsskolan i Göteborg
Miejscowość *Göteborg
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Tunnlandsgatan 10

 

 

Kod pocztowy*

42138 Västra Frölunda

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Malmö
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0046-(0)31 453720Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0046-(0)31 453720

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sylwiawieczorek@netscape.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Szkoła Sobotnia w Göteborgu

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
U podstaw naszego zaangażowania w organizację Polskiej Szkoły Sobotniej legła chęć pomocy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu dwujęzyczności, która umożliwi im korzystanie bez ograniczeń z obu kultur, szwedzkiej i polskiej. Jako pedagodzy i rodzice dzieci mówiących po polsku mamy głębokie przekonanie, iż nauka języka ojczystego jest silnym bodźcem przyczyniającym się do rozwoju ogólnej sprawności językowej i intelektualnej dziecka. Dzieci płynnie posługujące się językiem ojczystym łatwiej uczą się innych języków, a także łatwiej przyswajają wiedzę z innych przedmiotów. Nauka języka ojczystego ma również ogromne psychologiczne znaczenie dla rozwoju dziecka. Przede wszystkim służy budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości, co w dużym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka. Polska Szkoła Sobotnia jest pierwszą placówką oświatową oferującą wychowanie przedszkolne w jęz. polskim na terenie Szwecji. Nasza oferta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na naukę jęz. polskiego poza ramami szwedzkiego systemu oświaty. Poprzez sobotnie zajęcia przedszkolne i szkolne stwarzamy szansę nauki jęz. polskiego zarówno dzieciom, dla których jest to język ojczysty jak i tym, dla których jest to język obcy, nie kolidując z podstawową edukacją w jęz. szwedzkim. Szczególnie ważna jest edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), gdyż polskie przedszkole stanowi najczęściej pierwszy kontakt z językiem polskim poza domem. Dlatego też wychowanie przedszkolne, które proponujemy przebiega poprzez zabawę, zajęcia z rytmiki, słuchanie polskich bajek i wierszy oraz zajęcia tematyczne. Wszystkie te aspekty edukacyjno-kulturalne przyczynią się do nawiązywania znajomości z rówieśnikami i edukacji w języku polskim. Priorytetem programu nauczania w zakresie szkoły jest jęz. polski i szeroko pojmowana kultura polska. Program obejmuje: język polski, historię i geografię Polski, śpiew, plastykę i warsztaty z różnych dziedzin zainteresowań np. chór dziecięcy czy teatr. Program jest dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Wszystkie zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowania sztuką, kulturą i tradycją polską. Jednym z podstawowych założeń Polskiej Szkoły Sobotniej w Goeteborgu jest, by była ona dla dzieci i młodzieży miejscem spotkań z przyjaciółmi, z którymi spędza się czas przyjemnie i ciekawie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Własne dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd Stowarzyszenia. Nauczyciele angażowani są jako wolontariusze.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---