Data aktualizacji: 2017-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Inicjatywa Rodziców Pollingua
- w języku lokalnym *Elterninitiative Pollingua e.V.
Miejscowość *Wiesbaden
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*c/o Malgorzata Dudzik-Bogiatzoudis Schuppstr. 66

 

 

Kod pocztowy*

65191

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Köln / Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 176 22 88 30 26Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@pollingua.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Elterninitiative Pollingua e.V.

c/o Malgorzata Dudzik-Bogiatzoudis

Schuppstr. 66

65191 Wiesbaden
Niemcy | Deutschland


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

Lekcje języka polskiego dla przedszkolaków i dzieci szkolnych w soboty, w godzinach 09:45–12:00:

Od 8.11.2008 w pomieszczeniach Fritz-Gansberg-Schule, Bierstadter Str. 11, 65189 Wiesbaden

Bliższe informacje telefonicznie: 0

Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach wiekowych:
–– 1 grupa przedszkolna
–– 2 grupa przedszkolna

-- zerówka
–– 1 grupa szkolna
–– 2 grupa szkolna
–– 3 grupa szkolna

Lekcje prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele. Udział dzieci w zajęciach jest dla nich okazją do poszerzenia swoich umiejętności w zakresie języka mówionego i pisanego oraz daje możliwość zapoznania się z polską literaturą dziecięcą. Temu służą również organizowane przez nas imprezy, jak np. przedstawienia teatralne oraz spotkania okolicznościowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
www.dpg-mainz.de / www.pdg-wiesbaden.de
Deutsch-Polnische Gesellschaft Mainz-Wiesbaden e.V.

www.pokusa.de
Polski Salon Kulturalny w Wiesbaden i Galeria Pokusa

www.mehrsprachige-familien.de
Stowarzyszenie rodziców wychowujących dzieci wielojęzycznie.
–– Polskie Towarzystwo Kulturalne w Moguncji, tel. (06131) 574640


www.wiesbaden.de
Serwis informacyjny miasta Wiesbaden

www.haus-concordia.com
Polonijny
Ośrodek Spotkań "Concordia"

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---