Data aktualizacji: 2020-01-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im.Jana Pawła II w Amsterdamie Rzymskokatolickiej Polskiej Parafii p.w. Ducha Św.
- w języku lokalnym *Poolse school van de Hl.John Paul II in Amsterdam bij de R.K. Poolse Parochie van de Hl. Geest
Miejscowość *Amsterdam
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Pieter Calandlaan 3

 

 

Kod pocztowy*

1065 KH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 297 331 678Faks (z numerem kierunkowym kraju) +31 297 331 678

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@naszapolskaszkola.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Parafia Amsterdam p.w. Ducha Świętego; Ks. Andrzej Szczepaniak SChr.; Adres: Scarlattilaantje 13,  1431 XV Aalsmeer  Królestwo Niderlandów

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Dzieci są podzielone na 13 grup wiekowych. Zajęcia te (język polski z elementami historii, religia) prowadzone są przez księdza i 14 nauczycielek.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
informacje znaleźć można na stronie:  Polska Parafia Amsterdam p.w. Ducha Świętego  (https://www.polskaparafiaamsterdam.nl/)

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19290
              - 2019/20253
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września do czerwca - w sumie 20 spotkań sobotnich

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
wewnętrzne świadectwa szkolne na koniec każdego roku

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---