Data aktualizacji: 2023-10-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole z polskim językiem nauczania
- w języku lokalnym *Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Miejscowość *Karviná
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Dr. Olszaka 156

 

 

Kod pocztowy*

733 01

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420 596 317 672Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skola@pzskarvina.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Śmiłowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Slowikova Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Magistrá města Karviná ul.Fryštátská 72 Karviná Fryštát 733 01 Česká Republika

Rok powstania szkoły.*
1918
Krótki opis szkoły *
Chodzi o szkołę podstawową z polskim językiem nauczania. Liczy ona 9 klas i 3 oddziały świetlicy szkolnej. W przedszkolu działają 3 klasy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Karwina jest 50 000 miastem powiatowym leżącym na Śląsku Cieszyńskim. Na terenie miasta działa kilka polskich organizacji - np.5 Kół PZKO. Macierz Szkolna, Harcerstwo, PTTS Beskid Śląski, Towarzystwo Nauczycieli Polskich itd.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19156
              - 2019/20155
              - 2020/21156
              - 2021/22200
              - 2022/23147
              - 2023/24*143

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek zajęć1.9., koniec 30.6.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczniowie otrzymują 2x w roku świadectwo.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła jest podmiotem prawnym - nauczyciele sa zatrudniani przez dyrekcję szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---