Data aktualizacji: 2021-09-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *"Polonijka" Stowarzyszenia polskiego na Hitrze
- w języku lokalnym *"Polonijka" drevet av Polsk forening på Hitra
Miejscowość *Fillan
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Børøysundveien 3

 

 

Kod pocztowy*

7247 Hestvika

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Trondheim
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 99 43 50 97Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polsk.forening.hitra@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Czaplis

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Czaplis Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie polskie na Hitrze

Børøysundveien 3

7247 Hestvika

Norwegia


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała z inicjatywy Stowarzyszenia polskiego na Hitrze jako odpowiedż na rosnące zapotrzebowanie na zajęcia w języku polskim dla dzieci. Dzieci są w różnym wieku, od 3 do 13 lat. Zajęcia prowadzone są w soboty, w godzinach 10.00- 12.00.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wyspa Hitra ma okolo 4700 mieszkańcow, z czego ponad 1000 stanowią obcokrajowcy, a Polacy - ponad 250. Do września 2017 społeczność polska nie była zorganizowana i spotykała się prywatnie i nieformalnie. Od powstania stowarzyszenia polskiego, prowadzimy szereg imprez okolicznościowych, z czego wiekszość jest przyjazna rodzinom z dziećmi.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1915
              - 2019/2012
              - 2020/2116
              - 2021/2219
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

22.08-22.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia zajęć z języka i kultury polskiej.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycielki pracują na zasadzie wolontariatu (przy wsparciu "Wspolnoty polskiej" ), jedyne srodki finansowe stowarzyszenia przeznaczane sa na wynajem lokalu i zakup materialow.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---