Data aktualizacji: 2015-03-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła
- w języku lokalnym *Polish School
Miejscowość *Wellington
Kraj *

Nowa Zelandia

Ulica, nr domu*257 Riddiford Street, Newtown, Wellington

 

 

Kod pocztowy*

6140

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +64 4 564 4819Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschool@polishcommunity.org.nz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła w Wellington jest podgrupą Polskiego Stowarzyszenia w Nowej Zelandii (Wellington) PO Box 853 Wellington 6140 Nowa Zelandia

Rok powstania szkoły.*
1955
Krótki opis szkoły *
Cele Szkoły: • Promowanie Polskiej kultury i języka w Nowej Zelandii, • Propagowanie polskiego dziedzictwa narodowego i polskiego ducha naszego społeczeństwa. Zajęcia Lekcje odzwierciedlają potrzeby polskiej społeczności w Nowej Zelandii. Pozwalają doświadczyć polskich tradycji, kultury, historii i języka. Zajęcia przedszkolne są zarejestrowane w Ministerstwie Edukacji. Szkoła posiada bibliotekę. Kontakty Towarzyskie: Uczniowie i rodzice maja okazję nacieszyć się kontaktem z innymi polskimi rodzinami. Mogą brać udział w biwakach, zabawach i innych pozaszkolnych zajęciach. Kto Kieruje Szkołą? Szkoła należy do Polskiego Stowarzyszenia w Nowej Zelandii (pod-grupa). Jest prowadzona przez Komitet wybierany co roku na walnym zebraniu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wellington jest stolicą Nowej Zelandii. Społeczność Polską tworzą głównie Polacy którzy przybyli tu w czasie/po II wojnie światowej i jego pierwsze pokolenie, ale również przybywa tu dużo młodych rodzin polskich.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia roku szkolnego w Szkole Polskiej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komitet Rodzicielski wraz z Kierowniczką Szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--