Data aktualizacji: 2018-01-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish Saturday School
Miejscowość *Worcester
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*39 Rowley Hill Street, Worcester

 

 

Kod pocztowy*

Wr2 5LN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP, Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7445458848Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mon751@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pow

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pow Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Macierz Szkolna Zagranica

238 King Street

Londyn

W6 0RF

Wielka Brytania


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia rowadzi zajęcia w kazda sobotę w godzinach 9 -13. Uczymy jezyka polskiego, historii, geografii, historii, religii, tańca. W naszej szkole w kazda sobote uczy sie 145 uczniow.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Worcester, to miasteczko w któym mieskza około 3tyś. Polaków. Gromadzą się oni wokół polskiego Kościoła Katolickiego lub Polskiej Skzoły SObotniej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Polowa wrzesnia/polowa lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie dostają świadectwo ukończenia szkoły. Ponadto szkoła przygotowuje ich do egzaminu GCSE oraz AS i A2 level z języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Za zatrudnienie nauczycieli odpowiada kierownik skzoły, któego z kolei powołuje Koło Rodzicielskie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---